บทความ

ทดลอง Hello World บน Bitkub Chain

วันนี้ผมจะมาทดลองใช้เขียนโปรแกรมง่ายๆอย่าง Hello World จากนั้น deploy ไปบน Bitkub Chain โดยเนื้อหาของบทความนี้ประกอบไปด้วย…

Published on May 30, 2021

ทดลองสร้าง Non-Fungible Token (NFT) งานศิลปะ บน Ethereum Blockchain

เนื่องจากกระแส Non-Fungible Token (NFT) มาแรงมากๆในปีนี้ วันนี้ผมเลยจะทดลองนำผลงานศิลปะซักชิ้นมาสร้าง (mint) เป็น NFT บน Ethereum…

Published on Mar 17, 2021

ตัวอย่างระบบ Vote ด้วย Smart Contract บน Ethereum Blockchain

บทความนี้นำเสนอตัวอย่างการสร้างระบบการลงคะแนนอย่างง่าย (Simple Voting) ด้วย Smart Contract บน Ethereum Blockchain…

Published on Mar 10, 2021

สร้าง AI ง่ายๆ สำหรับตรวจจับวัตถุด้วย YOLOv5 (ตอนที่ 1 : เตรียมชุดข้อมูลใหม่)

บทความนี้นำเสนอวิธีในการสร้าง AI สำหรับการตรวจจับวัตถุด้วย YOLOv5 โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างชุดข้อมูลใหม่ของเราเอง…

Published on Feb 21, 2021

สร้าง API ตรวจจับวัตถุด้วย YOLOv5 ผ่าน LINE (ตอนที่ 1 deploy บนเครื่องตนเอง)

บทความนี้นำเสนอวิธีการสร้าง API สำหรับตรวจจับวัตถุด้วย YOLOv5 โดยการส่งรูปผ่านทาง LINE Chat Bot…

Published on Feb 5, 2021

ทดลองใช้ FastAPI สำหรับสร้าง API ด้วยภาษา Python

วันนี้ผมจะมาทดลองใช้ FastAPI สำหรับสร้าง API ด้วยภาษา Python กันครับ

Published on Jan 26, 2021

KULAP — Decentralized Exchange เทรดเหรียญผ่านมือถือ

วันนี้ผมจะมาทดลองแลกเปลี่ยนเหรียญบนตลาดแบบ Decentralized Exchange (DEX) ของ KULAP ที่พึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 11/1/2021…

Published on Jan 12, 2021

การเชื่อมต่อ Unity3D กับ MetaMask กระเป๋า Ethereum

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการสร้าง WebGL ด้วย Unity3D เพื่อเชื่อมต่อกับ MetaMask สำหรับแสดงเลขกระเป๋า (wallet address)

Published on Jan 10, 2021

การใช้ Phaser 3 บน Ionic 5 สำหรับการพัฒนาเกมบน IOS และ Android

วันนี้ผมมาแนะนำวิธีการใช้งาน Phaser3 บน Ionic 5 ครับ

Published on Dec 26, 2020

ลองตั้ง Private Ethereum POA ด้วย Parity, MetaMask และ Alethio Ethereum Lite Explorer

วิธีการตั้ง Private Ethereum Blockchain โดยใช้ Consensus Protocol แบบ POA (Proof of Authority) ด้วย Parity

Published on Mar 20, 2020

ลองใช้ Truffle, MetaMask, Ganache และ Infura สำหรับพัฒนา Ethereum Smart Contract

วันนี้จะพามาดูการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการพัฒนา Ethereum Smart Contract กันครับ โดยเริ่มตั้งแต่สร้างโปรเจทด้วย Truffle จนถึงการ deploy…

Published on Mar 6, 2020